Đổi mới phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác dân vận hiện nay

17/04/2024 08:49:30 40
Đổi mới phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác dân vận hiện nay

Phường Quyết Thắng (thành phố Biên Hòa) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác thải sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế tại nguồn.

08/04/2024 10:32:48 1133
Việc phân loại rác thải tại nguồn là một trong những yếu tố quyết định, góp phần quan trọng trong công tác quản lý rác thải ra môi trường. Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Biên Hòa về triển khai tuyến đường và khu phố kiểu mẫu “Xanh - sạch - đẹp - văn minh”, phường Quyết Thắng (thành phố Biên Hòa) đã triển khai hiệu quả mô hình phân loại rác thải tại nguồn.

Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

01/04/2024 15:19:59 183
Ngày 20/03/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (viết tắc là Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   375
 • Hôm nay:   458
 • Tháng hiện tại:   199790
 • Tổng lượt truy cập:   1095284