Ban Chỉ đạo họp triển khai công tác chỉnh lý, bổ sung, biên soạn mới Lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1945-2020

30/08/2023 08:15:11 120
Sáng ngày 29/8/2023, Ban Chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung, biên soạn mới Lịch sử Đảng bộ huyện Định Quán, giai đoạn 1945-2020 đã tổ chức họp triển khai công tác biên tập, biên soạn rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và góp ý bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1945-2020.

Huyện ủy Định Quán tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

09/08/2023 15:37:16 118
Sáng ngày 01/8/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   364
 • Hôm nay:   546
 • Tháng hiện tại:   199878
 • Tổng lượt truy cập:   1095372