Cần tăng cường thực hiện các chuyến du khảo về nguồn hay tổ chức sự kiện tại các di tích lịch sử

01/11/2023 17:55:17 83
Trong giai đoạn hiện nay, việc các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thường xuyên thực hiện các chuyến du khảo về nguồn hay tổ chức sự kiện tại các di tích lịch sử sẽ góp phần phát huy giá trị các di tích, đồng thời, tạo sự tác động trực quan về lịch sử đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân lao động và quần chúng nhân dân; việc tổ chức về nguồn có đơn vị còn lồng ghép tổ chức sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, kết nạp đoàn viên rất có ý nghĩa.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2023

30/08/2023 08:53:19 341
Lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao đổi và báo cáo chuyên đề: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những thành tựu nổi bật qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; Việc triển khai thực hiện Chương trình số 47-CTr/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự giám sát công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại Chi bộ Công ty Điện lực Biên Hòa

10/08/2023 06:04:50 107
Chiều ngày 07/8/2023, tổ giám sát số 2 do đồng chí Lý Trung Kiên, ĐUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp làm tổ trưởng đã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2023 và tiến hành giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ Công ty Điện lực Biên Hòa trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8/2023

08/08/2023 22:15:27 450
Thực hiện Kế hoạch số 266-KH/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; Công văn số 1021-CV/ĐUK, ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử.
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   376
 • Hôm nay:   570
 • Tháng hiện tại:   199902
 • Tổng lượt truy cập:   1095396