Đồng Nai tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 3/2024

18/03/2024 14:14:52 92

Sáng ngày 15/3/2024, tại tỉnh Lai Châu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 3/2024; chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai tham dự hội nghị.

                                                             

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin các chuyên đề: “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội (khóa XV) trình bày; “Tình hình và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây; nhiệm vụ trong thời gian tới” do đồng chí Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công An trình bày.

                                                             

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban tuyên giáo các cấp ủy, cơ quan báo Đảng, đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng (TTM) trong tình hình mới; tập trung triển khai một số nội dung sau: (1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên và nhất là đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở bằng các hình thức phù hợp như: tổ chức hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... (2) Tham mưu để các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTM, cụ thể: Cán bộ, đảng viên, nhất là, người đứng đầu chủ động, tích cực thực hiện công tác TTM. Phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đối với chủ trương, chính sách quan trọng, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có trách nhiệm định hướng, phổ biến, quán triệt, bảo đảm thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. (3) Ban tuyên giáo các cấp tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung gắn với tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác TTM; kết hợp hài hòa với cung cấp thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, thực tiễn của địa phương, đơn vị, gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác TTM.

Thứ hai, về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền nhấn mạnh: (1) Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa. Để ngành công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm. (2) Phát triển công nghiệp văn hóa phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, nhất là, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, các nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Đề cương văn hóa Việt Nam (1943), phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. (3) Phát triển công nghiệp văn hóa phải góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. (4) Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn liền với việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Thứ ba, về tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tuyên truyền khẳng định: (1) Tội phạm công nghệ mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến hết sức phức tạp. Đó là tình trạng tán phát các thông tin có tính chất độc hại hoặc phát tán, đăng tải tin giả, tin sai sự thật; tình trạng sử dụng công nghệ cao xâm phạm dữ liệu số, dữ liệu cá nhân và các hành vi lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (2) Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được ngành Công an triển khai toàn diện trên các mặt công tác; chú trọng hơn công tác quản lý nhà nước góp phần ngăn chặn, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện hoạt động của tội phạm. (3) Ngành Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác đối với loại hình tội phạm mới này.

 Thứ tư, tuyên truyền kết quả chuyến công tác, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 05/3 đến ngày 11/3/2024. Tuyên truyền theo tài liệu chính thức của Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh: (1) Chuyến công tác, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính góp phần tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030 và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. (2) Đồng thời, khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào quan hệ ASEAN - Australia, góp phần đưa các mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Australia và New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Thứ năm, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội: (1) Hai tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro. Trên thế giới, xung đột ở Biển Đỏ diễn biến phức tạp; xung đột ở Ucraina, Dải Gaza kéo dài, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đe dọa an ninh lương thực, năng lượng; trong khi giá dầu thô, lương thực tăng, tác động đến lạm phát toàn cầu… (2) Trong bối cảnh đó, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tập trung chuẩn bị phục vụ đón Tết Nguyên đán, bảo đảm cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. (3) Tính chung 02 tháng đầu năm 2024, hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn và an ninh lương thực được bảo đảm.

Thứ sáu, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954). Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 135-HD/BTGTW, ngày 08/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương: (1) Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước trong năm 2024, nhất là, sự kiện trọng đại 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay nhằm khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (2) Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng với nội dung phong phú, hấp dẫn và hình thức đổi mới, sáng tạo; trong đó, cần phân tích, làm rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ở các ngành, địa phương, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tăng cường báo cáo, nói chuyện truyền thống vào dịp kỷ niệm.

           

                                                                                                                                                               Lương Trọng Ân

Bản in
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   358
 • Hôm nay:   557
 • Tháng hiện tại:   199889
 • Tổng lượt truy cập:   1095383