Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh về chuyên đề “Xu hướng Net Zero của thế giới và định hướng phát triển xanh, bền vững tỉnh Đồng Nai”

26/03/2024 16:24:42 163

Ngày 26/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh về chuyên đề “Xu hướng Net Zero của thế giới và định hướng phát triển xanh, bền vững tỉnh Đồng Nai”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; các chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học; các tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài và các cơ quan thông tấn - báo chí. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy và trực tuyến đến 14 điểm cầu của các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, tăng trưởng xanh là xu hướng của toàn cầu và là con đường phát triển tất yếu của thế giới; đến nay, có 137 quốc gia trên thế giới đã cam kết hoặc hướng tới mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0. Mỗi quốc gia tự đặt ra mốc thời gian để đạt mục tiêu này, phần lớn là vào năm 2050. Tại Hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã một lần nữa cam kết với thế giới: Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Đây là mục tiêu tiên phong, tương đồng với các nền kinh tế có trình độ phát triển cao trên thế giới; mặc dù Việt Nam vẫn còn là một quốc gia đang phát triển, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Nhằm triển khai cam kết của Chính phủ và hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, Đồng Nai đã xây dựng và ban hành đề án Giảm thiểu khí carbon trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh đang từng bước tiến hành mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững, phát triển xanh và giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 - “Net-Zero” vào năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các chuyên gia

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 19/2/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án Giảm thiểu khí carbon đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo Đề án, tỉnh sẽ thực hiện đánh giá thực trạng mức phát thải nhà kính, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giảm carbon ở 7 lĩnh vực trọng điểm là: năng lượng; công nghiệp; giao thông; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; xây dựng và vật liệu; khu đô thị với 4 giai đoạn cụ thể: từ năm 2025-2030 giảm 20% phát thải khí nhà kính; từ năm 2030-2035 giảm 45% phát thải khí nhà kính; từ năm 2035-2045 trung hòa carbon và giai đoạn 4 từ năm 2045-2050 đạt phát thải khí nhà kính bằng 0.

Hội nghị đã được nghe tất cả 10 chuyên đề (về kiểm kê carbon, giảm carbon, tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng mặt trời, tín chỉ carbon, tài chính xanh…) của các chuyên gia, trong đó có các chuyên đề do các chuyên gia nước ngoài trình bày các kinh nghiệm quốc tế và 03 chuyên gia trong nước. Tất cả những chuyên đề trình bày tại Hội nghị đều rất chất lượng và sẽ là kinh nghiệm quý giá cho tỉnh Đồng Nai trong quá trình triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu khí thải Các bon trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những chia sẻ từ các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà khoa học tại Hội nghị này sẽ giúp các sở, ngành, địa phương của tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững. Góp phần đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả hơn Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Thủ tướng Chính phủ, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP21, COP26, COP28.

Net Zero - tăng trưởng xanh là nhiệm vụ khó khăn nhằm giải quyết mục tiêu tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững. Đây là nhiệm vụ chính trị từ cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp và của cả người dân quyết tâm đạt được. Để đạt được điều đó phải có sự thay đổi thống nhất cả về tư duy nhận thức và hành động, cả trong hoạt động sản xuất, lối sống tiêu dùng; đặc biệt là trong tư duy hoạch định đường lối, chiến lược phát triển; phải lượng hóa được giải pháp chuyển đổi xanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó đưa ra 10 định hướng chiến lược với các ngành, lĩnh vực và 8 nhóm giải pháp. Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 18 chủ đề, 57 nhóm nhiệm vụ và 134 hoạt động cụ thể. Đối với tỉnh Đồng Nai, ngay sau Hội nghị này, các Sở, ngành, địa phương bắt tay ngay vào triển khai các hợp phần cụ thể của Đề án giảm thiểu khí carbon đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận hôm nay để áp dụng vào quá trình triển khai thực hiện Đề án tại tỉnh. Đồng thời định kỳ tổ chức đánh giá tiến độ, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện và bổ sung các giải pháp để thực hiện đạt được mục tiêu. Qua đây, chúng ta cũng nhận thấy cần nhiều nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa mục tiêu. Trong đó, việc nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí khoa học về phân loại xanh quốc gia hài hòa với thông lệ quốc tế, là cơ sở quan trọng để tỉnh Đồng Nai lựa chọn các dự án đầu tư xanh; nền tảng quan trọng cho việc huy động nguồn lực trong nước và quốc tế; giúp lượng hóa, đánh giá tiến độ thực hiện tăng trưởng xanh của địa phương. Thông qua bộ tiêu chí này, các dự án xanh có điều kiện tiếp cận với nguồn tài chính xanh trong nước và quốc tế, tiếp cận với chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mới đối với các dự án xanh.

 

Mỹ Dung

Bản in
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   367
 • Hôm nay:   559
 • Tháng hiện tại:   199891
 • Tổng lượt truy cập:   1095385