Phấu đấu đến cuối quý II năm 2024, tất cả đảng viên được cấp tài khoản đều đăng nhập sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử (STĐVĐT) Đảng bộ tỉnh

28/03/2024 17:00:38 81

Sáng ngày 27/3/2024, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Đề án xây dựng phần mềm STĐVĐT Đảng bộ tỉnh (gọi tắt là Đề án 04 Tỉnh ủy) đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Quản lý Đề án, Ban Biên tập, các tổ giúp việc STĐVĐT Đảng bộ tỉnh, nhằm đánh giá về các nội dung liên quan và một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện tại các địa phương, từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc ứng dụng phần mềm đạt hiệu quả trong Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Dũng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Biên tập STĐVĐT báo cáo tại buổi làm việc

STĐVĐT Đảng bộ tỉnh Đồng Nai chính thức ra mắt vào ngày 28/6/2023, sau thời gian triển khai thực hiện thí điểm, phần mềm STĐVĐT đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra theo Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI); từng bước làm thay đổi nhận thức, thói quen của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ vũ, động viên CB,ĐV tích cực tham gia sử dụng STĐVĐT trong sinh hoạt và công tác; qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt đảng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ CB,ĐV trong toàn Đảng bộ tỉnh. Việc ứng dụng STĐVĐT trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ tỉnh được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và xem đây là cách làm hay, hiệu quả về cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác đảng tại cơ sở.

Tính đến ngày 25/3/2024, tỷ lệ đảng viên đã đăng nhập sử dụng phần mềm tại 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đạt 57,2%; Trong đó, các đảng bộ có tỷ lệ đảng viên đăng nhập sử dụng phần mềm đạt tỷ lệ cao như: Cẩm Mỹ 98,7%; Khối các cơ quan tỉnh 97,6%; thành phố Long Khánh 96%; Khối Doanh nghiệp tỉnh 95,7%; huyện Vĩnh Cửu 82,3%, huyện Xuân Lộc 77,9%; Đảng bộ thành phố Biên Hòa có tỷ lệ đảng viên đăng nhập thấp nhất, đạt 14,9%. Trang thông tin STĐVĐT có tổng số 280.582 lượt truy cập.

Trong quý I/2024, Ban Biên tập đã cập nhật 56 tin, bài, văn bản lên STĐVĐT phục vụ công tác tuyên truyền và nhu cầu tra cứu của đảng viên; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa Bản tin thông báo nội bộ và bản tin sinh hoạt chi bộ dành cho các chi bộ trong doanh nghiệp số tháng 01, 02, 3/2024 lên STĐVĐT, kịp thời cung cấp tài liệu sinh hoạt cho các loại hình chi bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với đơn vị xây dựng phần mềm tiến hành rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật bổ sung, tối ưu hóa 17 tính năng của phần mềm cho phù hợp với yêu cầu, mục đích sử dụng của từng loại hình tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở; từng bước nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành của đồng chí bí thư chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai ứng dụng STĐVĐT tại cơ sở còn một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn như: Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật cho phần mềm hoạt động ổn định, liên tục đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên, vào các ngày diễn ra sinh hoạt chi bộ thường kỳ (từ ngày 03-05) khi các chi bộ đồng loạt tổ chức sinh hoạt đảng thông qua ứng dụng STĐVĐT thì có lúc đường truyền bị gián đoạn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức sinh hoạt của các chi bộ; phần mềm STĐVĐT Đảng bộ tỉnh lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số trong công tác đảng, điều này đã làm thay đổi một số thói quen, hình thức, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động của các cấp ủy, CB,ĐV từ môi trường truyền thống sang môi trường số nên gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai ứng dụng, nhất là đối với những đảng viên lớn tuổi, đảng viên ở địa bàn dân cư; việc thực hiện các thủ tục liên quan đến lập dự toán, công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công phần mềm còn chậm tiến độ; Số lượng tin, bài, văn bản, tài liệu…; nội dung học tập nghị quyết được lên phần mềm còn hạn chế.

Các đại biểu dự họp đều cơ bản đồng tình, nhất trí với những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất giải pháp tiếp tục ứng dụng có hiệu quả phần mềm STĐVĐT trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Ban Quản lý Đề án 04 Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Đề án 04 Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí thành viên Ban Quản lý Đề án 04 của Tỉnh ủy cùng phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) giao tại Đề án số 04-ĐA/TU về xây dựng phần mềm STĐVĐT Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo đáp ứng của hệ thống hạ tầng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, thực hiện rà soát việc kết nối Internet tại địa bàn khu vực nông thôn, đảm bảo độ phủ sóng Internet đến từng địa phương trong toàn tỉnh. Trước mắt thống nhất phương án tiếp tục đặt cơ sở dữ liệu STĐVĐT tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị tham mưu đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Đề án và khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, quyết toán đối với dự án xây dựng phần mềm STĐVĐT Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiến độ đề ra.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung các tính năng của phần mềm phù hợp với đặc điểm, tình hình tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn thống nhất thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết và việc ghi biên bản sinh hoạt chi bộ thông qua phần mềm STĐVĐT; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương trang bị máy tính và đường truyền Internet tại các chi bộ.

Giao Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, các thiết bị, hệ thống thông tin và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên phần mềm STĐVĐT Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí thành viên Ban Quản lý Đề án 04 Tỉnh ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện phần mềm STĐVĐT tại các đảng bộ được phân công phụ trách, nhất là đối với các đảng bộ có tỷ lệ đảng viên đăng nhập đạt dưới 60%, phấn đấu đến cuối quý II/2024 đảm bảo tất cả đảng viên được cấp tài khoản đều đăng nhập sử dụng phần mềm STĐVĐT Đảng bộ tỉnh.

Ban Biên tập STĐVĐT Đảng bộ tỉnh thường xuyên biên tập, xử lý, chọn lọc thông tin trong phạm vi được phân công phụ trách; bảo đảm thông tin cung cấp lên STĐVĐT phản ánh kịp thời, chính xác sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quản lý thông tin trên Internet.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị các văn bản của Đảng đến với đảng viên, việc học tập nghị quyết và việc triển khai tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng thông qua STĐVĐT.

          Công Minh

Bản in
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   302
 • Hôm nay:   635
 • Tháng hiện tại:   199967
 • Tổng lượt truy cập:   1095461