Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự "Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 và tôn vinh Điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai" năm 2024

25/03/2024 15:07:30 98

Sáng 25-3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 và tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2024. Tham dự có đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Tấn Đức - UVTV, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng 133 tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến của tỉnh đã cùng dự.

Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp gây tác động tiêu cực đến nhiều ngành lĩnh vực kinh tế - xã hội ở trong nước và của tỉnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp không ký kết được hợp đồng, nguy cơ phải dừng hoạt động, nhiều lao động bị ngưng việc, giảm giờ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trật tự địa phương. Song, với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã phát huy những thành tựu đã đạt được và tiếp tục gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước được quan tâm triển khai, sát với thực tiễn, toàn diện, bao quát các lĩnh vực; các phong trào thi đua tiêu biểu do Thủ tướng Chính phủ cũng như UBND tỉnh phát động đã được các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia, lồng ghép vào việc thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công như: Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024 - 2030”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

 

 Đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trặng Cờ thi đua hạng Nhất

 Công tác tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành quan tâm. Công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được đẩy mạnh. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện đúng tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình, thủ tục; khen thưởng đột xuất được chú trọng, thủ tục đơn giản, kịp thời. Tập thể, cá nhân được khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, xứng đáng được công nhận, tôn vinh nên có tác dụng nêu gương, khích lệ tinh thần phấn đấu vươn lên. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng được tăng cường, đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng cấp tỉnh; Quy trình xử lý hồ sơ khen thưởng thực hiện ngày càng nhanh gọn, chặt chẽ.

Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến được các cấp khen thưởng tôn vinh và những mô hình mới, cách làm hay được truyên truyền nhân rộng. Trong buổi lễ ngày hôm nay đã có 61 tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích trong hoạt động cụm, khối thi đua và 72 cá nhân là Điển hình tiên tiến tiến tiêu biểu tỉnh Đồng Nai được khen thưởng. Đó là minh chứng tiêu biểu cho những thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong năm qua.

 

 Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh. Năm 2024 là năm toàn Đảng bộ tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, tiến tới đại hội đảng các cấp năm 2025. Chính vì vậy, trong thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân và toàn thể Nhân dân của tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2024 như sau:

- Quán triệt tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp xây dựng con người mới. Quan tâm tổ chức phổ biến, triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực thi đua, khen thưởng để các địa phương, đơn vị,tập thể, cá nhân hiểu rõ về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục cũng như xác định được trách nhiệm, quyền lợi của tập thể, cá nhân trong công thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương phát động; các phong trào thi đua trên các lĩnh vực gắn với các Ngày Lễ lớn của dân tộc, các sự kiện của đất nước như: 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, và lan tỏa rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề phải có có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể mang tính thiết thực hiệu quả, tập trung giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó cần chú trọng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: hoàn thành vượt cao dự toán thu ngân sách nhà nước; thực hiện công tác giải ngân đầu tư công; quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các dự án, công trình trên địa bàn; hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thi đua thực hiện công tác chuyển đổi số...

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác trên địa bàn tỉnh nhằm tập trung phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc tuyên truyền, phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tỉnh hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, các cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng cơ sở nhất là trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số; khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất.

- Kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp. Tăng cường vai trò tham mưu của các cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ phụ trách công thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành cả về số lượng và chất lượng, ngày càng vững về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu đổi mới sự nghiệp thi đua, khen thưởng.

Mai Phương Nam

 

 

Bản in
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   375
 • Hôm nay:   394
 • Tháng hiện tại:   199726
 • Tổng lượt truy cập:   1095220