Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

01/04/2024 15:19:59 183

Ngày 20/03/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (viết tắc là Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc với

BTV Tỉnh đoàn về công tác triển khai nhiệm vụ sau Đại hội Đoàn TNCS HCM tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện nội dung chỉ đạo trong kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các Ban đảng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tùy điều kiện và đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị, có thể mở hội nghị hoặc tổng kết bằng văn bản, báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/5/2024. Trong đó, cần tập trung: (1) Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị các cấp trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đánh giá sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá được xác định trong Chỉ thị. (2) Đánh giá việc chỉ đạo các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở trong việc tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được phát triển toàn diện. (3) Đánh giá công tác phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên; công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trong tình hình hiện nay. (4) Đánh giá những mặt làm được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm khi thực hiện Chỉ thị; qua đó, đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ cần thực hiệc trong thời gian tới.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 15/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, phối hợp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy trước ngày 30/6/2024.

Trần Hồng Phúc

Bản in
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   377
 • Hôm nay:   581
 • Tháng hiện tại:   199913
 • Tổng lượt truy cập:   1095407