HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ VỀ CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CỦA BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

03/01/2024 14:34:24 386
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ. Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy thông tin tóm tắt các nội dung có liên quan dịch vụ về chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, chủ động thực hiện theo đúng quy định.

Nâng cao trách nhiệm của của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và cá nhân có liên quan trong thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

03/11/2023 14:30:39 378
Nâng cao trách nhiệm của của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và cá nhân có liên quan trong thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Ban Bí thư ban hành Quy định số 125-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

17/10/2023 08:18:28 398
Ngày 10/10/2023, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký Quy định số 125-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư.
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   379
 • Hôm nay:   466
 • Tháng hiện tại:   199798
 • Tổng lượt truy cập:   1095292