Triển khai lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 -2025

25/01/2024 10:15:31 3461

Thực hiện Kế hoạch số 293-KH/TU ngày 24/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030, ngày 18/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Trong năm 2024 tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nội dung công việc về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, sẽ tổ chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan; xin ý kiến Ban Chỉ đạo về dự thảo Đề án. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, cấp huyện, cấp xã đồng thời trình Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; trình Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại điểm cầu Đồng Nai

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động tại đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể gồm:

- Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư.

- Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

- Thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới đơn vị hành chính và thực hiện các nội dung có liên quan.

Cán bộ công chức tại bộ phận một cửa xã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia – Nguồn: baodongnai.com.vn

Cũng theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2025, tỉnh tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những đơn vị hành chính hình thành sau khi sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Tổ chức triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Sơ kết việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và thực hiện các nội dung có liên quan.

Tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 18/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, các sở, ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Kế hoạch. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành rà soát, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định. Tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp huyện, cấp xã để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2025 tại địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Nhất là tăng cường trong thời gian trước, trong và sau thời điểm tổ chức lấy ý kiến nhân dân...

Mai Phương Nam

 

Bản in
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   379
 • Hôm nay:   380
 • Tháng hiện tại:   199712
 • Tổng lượt truy cập:   1095206