STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1 314-KH/TU 18/01/2024 Kế hoạch tiếp công dân năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh ủy Đồng Nai
2 12-NQ/TU 12/12/2023 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững. Tỉnh ủy Đồng Nai
3 11-NQ/TU 07/12/2023 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024 Tỉnh ủy Đồng Nai
4 6005-CV/TU 04/10/2023 Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo theo gợi ý thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 13 Tỉnh ủy Đồng Nai
5 355-BC/TU 28/09/2023 Báo cáo chuyên đề thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách Tỉnh ủy Đồng Nai
6 5929-CV/TU 21/09/2023 Thực hiện chất vấn tại kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI) lần thứ 13 Tỉnh ủy Đồng Nai
7 351-BC/TU 08/09/2023 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023 Tỉnh ủy Đồng Nai
8 344-BC/TU 18/08/2023 Báo cáo sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Tỉnh ủy Đồng Nai
9 329-BC/TU 02/08/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Tỉnh ủy Đồng Nai
10 279-KH/TU 01/08/2023 Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 Tỉnh ủy Đồng Nai
11 27-CT/TU 31/07/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1031-QĐ/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tỉnh ủy Đồng Nai
12 327-BC/TU 24/07/2023 Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 Tỉnh ủy Đồng Nai
13 48-CTr/TU 24/07/2023 Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 Tỉnh ủy Đồng Nai
14 324-BC/TU 19/07/2023 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Tỉnh ủy Đồng Nai
15 323-BC/TU 18/07/2023 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023 Tỉnh ủy Đồng Nai
16 03-ĐA/TU 19/05/2023 Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 Tỉnh ủy Đồng Nai
17 257-KH/TU 18/05/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tỉnh ủy Đồng Nai
18 1187-QĐ/TU 15/05/2023 Quyết định tặng huy hiệu đảng dịp 19/5/2023 Tỉnh ủy Đồng Nai
19 305-BC/TU 15/05/2023 Báo cáo sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng thành phố Biên Hòa - Đô thị loại I trực thuộc tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" Tỉnh ủy Đồng Nai
20 303-BC/TU 15/05/2023 Báo cáo tình hình triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp phục vụ xây dựng Đề án "Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp" trình Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tỉnh ủy Đồng Nai
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   288
 • Hôm nay:   329
 • Tháng hiện tại:   199661
 • Tổng lượt truy cập:   1095155